Kultura i muzyka rozrywkowa

Kategorie

Zobacz również

Archiwa miesięczne

Posłuchaj

czytaj również

Jak zostać doradcą podatkowym

Konsultant podatkowy to osoba, która musi wykazywać się niezwykle szeroką erudycją z dziedziny wszelkiego rodzajów podatków. Prawo podatkowe jest dość rozbudowane i obejmuje swym zakresem podatek od osób prawnych, podatek od usług, akcyzę, podatek od nieruchomości, od środków transportu i wiele innych.


księgowa
Dosyć stwierdzić, że w Polsce funkcjonuje 13 rodzajów podatków, a wiedza doradcy podatkowego musi dosięgać jeszcze dalej, wszak funkcjonujące na polskim rynku podmioty gospodarcze wywożą produkty i usługi, aranżują agencje zagraniczne, uczestniczą w zawiłych transakcjach handlowych z udziałem podmiotów z terenów Unii Europejskiej a także spoza niej.

Doceniane cechy doradcy to uczciwość, solidność a także odpowiedzialność. Poza tym to fach bardzo często wykonywane pod presją czasu, a zatem od doradców podatkowych oczekuje się odporności na stres. Poza tym, że najczęściej sami wiemy, czy jesteśmy predysponowani do realizowania jakiegoś zawodu, czy też nie, w wypadku zawodu doradcy podatkowego oceniają to także instytucje do tego powołane, uściślając urzędowe wymogi stawiane przed aspirantem na doradcę - centrumpodatkowe.eu/doradztwo.html.

Jeżeli planujemy karierę doradcy podatkowego, musimy wykazać się cierpliwością. Żeby być wpisanym na listę doradców podatkowych należy spełnić parę wymogów, wśród których dość istotnym jest wymóg posiadania wykształcenia wyższego (a ściślej rzecz biorąc, za wyższe wykształcenie jest w tym przypadku dopuszczany także licencjat). Kierunek uczelni może być dowolny, jednakże praktyczniejsze zdaje się być edukowanie, które uprości późniejsze spełnianie zadań zawodowych. Dlatego warto pomyśleć o uczelniach prawniczych (tutaj nie ma możliwości pozyskania tytułu licencjata, zatem należy założyć przynajmniej pięcioletni tok studiów) lub studiach ekonomicznych. Dodatkowo aspirant na konsultanta podatkowego musi: posiadać całkowitą zdolność do czynności prawnych, korzystać z pełni praw publicznych, posiadać idealny charakter oraz swym dotychczasowym postępowaniem przynosić rękojmię prawidłowego realizowania zawodu doradcy podatkowego.

Doradca podatkowy Olsztyn, Warszawa czy Wrocław to zawód z przyszłością. Aby przystąpić do egzaminu, należy dostarczyć poświadczenia potwierdzające spełnianie wymagań wskazanych w ustawie o doradztwie podatkowym. Co więcej należy dokonać opłaty egzaminacyjnej 900zł. Kompletną dokumentację wysyła się na adres Ministerstwa Finansów.

stykówka - firma
Napisał: Cancillería del Ecuador
Na podstawie: http://www.flickr.com
Po wykonaniu tych czynności, wypada już tylko czekać na zawiadomienie o określonym terminie egzaminu.

Jeżeli chodzi o usługi rachunkowe Olsztyn, Gdańsk i Poznań to miejscowości w jakich istnieje duże zapotrzebowanie na tego typu usługi - Centrum Podatkowe spółka z o.o..

Opublikowany przez Administrator w dniu 2017-12-29 09:07:51
Tagi: dom, wymagania, Warszawa, wykształcenie, zawód