Kultura i muzyka rozrywkowa

Kategorie

Zobacz również

Archiwa miesięczne

Posłuchaj

czytaj również

Budżetowanie i controlling finansowy są niezbędne w prowadzeniu działalności.

Controlling finansowy to część budżetowania, końcowy jego etap. Nie zawsze stanowi on konieczny wymóg budżetowania. Jednak pierwszym krokiem, żeby zastanowić się nad wzajemnymi powiązaniami tych dwóch pojęć powinno być zakreślenie ram znaczeniowych każdego z nich. Budżetowanie to więc proces, który obejmuje projektowanie, sporządzanie i zatwierdzanie budżetu, a również czasami ostateczną jego kontrolę. Żeby właściwie pojmować znaczenie budżetowania, koniecznym jest także odpowiednie rozumienie słowa budżet.
aplikacja do zarządzania w firmie
Napisał: Intel Free Press
Na podstawie: http://www.flickr.com
Jest to więc plan postępowania, który ukazuje sposób alokacji zasobów, sformułowany w jednostkach pieniężnych lub w jednostkach naturalnych, opracowywany na okres roku, zatwierdzony i realizowany przez pracowników przynależących do różnorakich szczebli zarządzania w obrębie struktury przedsiębiorstwa. Występują różnorakie rodzaje budżetowania. Zwykle wyodrębnia się cztery podstawowe jego rodzaje. Budżetowanie kroczące oparte jest na dzieleniu roku na kwartały. W tym rodzaju budżetowania konstruuje się drobiazgowy budżet na pierwszy kwartał, a na pozostałe ogólny. Zobacz dalsze wiadomości: http://www.raportowanie.eu/?p=budzetowanie.

Budżetowanie przyrostowe stanowi bardziej skomplikowany jego typ, generalnie opiera się na użyciu danych z zeszłego okresu, które mnoży się przez adekwatny wskaźnik. Jeśli budżet zostaje skonstruowany przez menadżerów wyższego stopnia, mamy do czynienia z budżetowaniem odgórnym. Jeżeli część budżetu planowana jest przez zarząd a część przez pracowników, to wtedy jest to budżetowanie partycypacyjne. Występują również różne odmienne metody budżetowania, a ponadto jego rodzaje, które należałoby określić mianem połączenia tych zasadniczych. Controlling finansowy to natomiast instrument zarządzania, stanowiący element controllingu przedsiębiorstwa. Interesujące dane: czytaj art..
w biznesie
Napisał: Kat Veilux
Na podstawie: http://www.flickr.com
Sam controlling należy natomiast pojmować na dwa sposoby. Może to zatem przede wszystkim być zespół działań podejmowanych przez kierownictwo, żeby sprawdzić efektywność funkcjonowania firmy. Po drugie jest to specjalistyczne narzędzie diagnostyczne, tworzone na potrzeby firmy. Generalnie narzędzia do controllingu to grupa metod, propozycji i rozwiązań, których celem jest osiągnięcie założonych skutków w obszarze finansów przedsiębiorstwa. Controllingu nie trzeba pojmować jako zjawiska odłączonego od całokształtu przedsięwzięć, stanowi on fragment całości działania systemu.

Opublikowany przez Administrator w dniu 2018-01-18 12:31:42
Tagi: plan, kierownictwo, rodzaj, typ, organy zarządzające